Cenník služieb a výkonov nehradených z verejného zdravotného poistenia.

Zoznam výkonov a ich cenník:

 

 

1. Služby lekára

  • prvé vyšetrenie 40 €.

25 € starobní, invalidní dôchodcovia, matky na MD

  • kontrolné vyšetrenie 25 €.

15 € starobní, invalidní dôchodcovia, matky na MD

  • konzultácie zdravotného stavu na základe medicínskej dokumentácie na žiadosť klienta 25 €
  • vyšetrenie pre nemedicínske účely (komerčné poistenie, vyšetrenie pre vodičské oprávnenie) 40 €
  • mailová komunikácia s klientmi ohľadom zdravotného stavu, ďalšieho postupu, na prianie klienta 15 €
  • konzultácia v domácnosti 120 €

2. Služby recepcie 5 €

  • telefonické upozorňovanie na termín vyšetrenia
  • mailová komunikácia s klientmi
  • poštové služby – zasielanie receptov, správ, všetkých požadovaných písomností od klientov poštou

3. Infúzna terapia 20 €

Infúzna terapia zahŕňa jednorazové materiály, infúzne súpravy alebo intravenózne kanyly, aby bol klient pri infúziách mobilný. Aplikácia infúzie v komforte (vyhrievanie, masážna funkcia, wifi prístup). Cena liečiva do 5 € je započítaná v cene infúzie.

4. Obstrek 9 €

5. Aplikácia Botulotoxínu mimo indikácie hradenej z verejného zdravotného poistenia

– obmedzenie abnormálneho potenia 240 €

– profylaxia migrény 240 €

6. Na vyžiadanie klienta: VIP ročný poplatok v ktorom je zahrnuté poskytovanie všetkých služieb nehradených zdravotnou poisťovňou na jeden kalendárny rok, priamy kontakt na lekára (neobsahuje prípadnú cenu liečiv a návštevy v domácnosti) 150 €