Naša ambulancia poskytuje komplexnú diagnostickú a terapeutickú starostlivosť v rámci odboru neurológia.

Poskytujeme konzervatívnu starostlivosť o pacienta s neurologickými ochoreniami ako sú:

záchvatové ochorenia epileptickej i neepileptickej genézy

neuromuskulárne ochorenia, myopatie, neuropatie

dystónia, včítane aplikácie botulotoxínu

degeneratívne ochorenia mozgu

neuropsychiatrické poruchy a poruchy spánku

porážky a cievne ochorenia mozgu

bolesti hlavy, chrbtice, svalov

poúrazové stavy, stavy po infekciách centrálneho nervového systému (CNS)

demyelinizačné ochorenia CNS

neuroonkologické diagnózy

vertigo

Máme dlhoročné skúsenosti s liečbou Parkinsonovej choroby, Parkinson plus syndrómov,

Alzheimerovej demencie, dystónií a liečby neuropatickej bolesti. Poskytujeme aj liečbu spasticity

a dystónie včítane aplikácie botulotoxínu (hradené zdravotnou poisťovňou) a zúčastňujeme sa aj

klinickom skúšaní v rámci štandardov GCP.

Ďalšie terapeutické a diagnostické možnosti:

Podávanie infúzií

Aplikácia obstrekov

Manipulácia a nácvik manévrov – Epley, mobilizácia sakroiliakálneho spojenia ap.

L-DOPA test, ortostatický test