Adresa:

Zdravotné stredisko

Fedinova 9, 85101 Bratislava

3. poschodie, prístup je bezbariérový

Telefón 0917/504986- prosíme telefonovať počas ordinačných hodín

Email: info@neuropoint.sk


Bankové spojenie:

Tatrabanka a.s. Bratislava

Číslo účtu 2924904359/1100

IBAN: SK2711000000002924904359